Kategoria: Newsy

Grupa EBI ustanawia fundusz gwarancyjny w wysokości 25mld € na nowe inwestycje w odpowiedzi na kryzys koronawirusowy

czytaj więcej

100mld € na utrzymanie pracowników na rynku pracy

czytaj więcej

COVID-19: Nowy pakiet bankowy ma ułatwić udzielanie pożyczek europejskim MŚP oraz gospodarstwom domowym

czytaj więcej

Pomoc państwa: Komisja Europejska zatwierdza 16,6mld € polskiego programu zaliczek zwrotnych na wsparcie firm dotkniętych skutkami COVID-19

czytaj więcej

Europejski Bank Centralny dostosowuje operacje kredytowe w celu dalszego wspierania gospodarki

czytaj więcej

Pierwsze wstępne podsumowanie danych przygotowane przez SMEunited, dotyczące wpływu COVID-19 na sektor MŚP. Opracowanie będzie podlegało dalszej aktualizacji

czytaj więcej

Innowacje dla początkujących firm Projekt Innovation Coach: Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

czytaj więcej

Nowa strategia przemysłowa na rzecz globalnie konkurencyjnej, zielonej i cyfrowej Europy

czytaj więcej

Jednolity rynek UE: Nowe zasady ułatwią sprzedaż produktów w całej Europie firmom, w szczególności z sektora MŚP

czytaj więcej

Komisja Europejska mierzy skuteczność wsparcia innowacji w Europie – ankieta dla MŚP

czytaj więcej

Komisja Europejska wspiera rozwój umiejętności cyfrowych w europejskich MŚP

czytaj więcej

COVID-19: Globalna reakcja Unii Europejskiej

czytaj więcej

BUSINESSEUROPE: Propozycje dotyczące europejskiego planu naprawy gospodarczej

czytaj więcej

COVID-19: Komisja Europejska wspiera odbudowę europejskiego sektora turystycznego

czytaj więcej

COVID-19: Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa powrotów do miejsc pracy

czytaj więcej

Komisja Europejska przyjmuje pakiet bankowy dla ułatwienia udzielania pożyczek przedsiębiorcom na terenie Unii Europejskiej

czytaj więcej

Komisja Europejska uruchamia kolejną platformę wsparcia w walce z kryzysem wywołanym COVID-19

czytaj więcej

COVID-19 a finansowanie MŚP

czytaj więcej

COVID-19: Komisja Europejska o korzystaniu z elastyczności ram UE w zakresie zamówień publicznych

czytaj więcej

Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny odblokowują środki dla 100 000 MŚP dotkniętych skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu w obszarze zdrowia

czytaj więcej

Na skróty

Mapa strony

Skip to content