COVID-19: Nowy pakiet bankowy ma ułatwić udzielanie pożyczek europejskim MŚP oraz gospodarstwom domowym

Treśc wpisu

Przyjęte 28.04.br. rozwiązania mają zachęcić banki do skorzystania z pełnego zakresu elastycznych rozwiązań, przewidzianych w ramach działań na rzecz wsparcia obywateli oraz przedsiębiorców, zapewniając im stałe źródła finansowania.

Więcej na ten temat:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_757

Na skróty

Mapa strony

Skip to content