COVID-19: Globalna reakcja Unii Europejskiej

Treśc wpisu

8.04.br. Komisja Europejska przedłożyła plan wspierania państw członkowskich w walcez pandemią COVID-19. Działania UE skupią się między innymi na zwalczanie bezpośredniego kryzysu zdrowotnego, a także łagodzeniu negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych.
12,28mld € zostanie przeznaczone między innymi na wsparcie sektora prywatnego, zwłaszcza MŚP oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą poprzez gwarancje, przepisy dotyczące płynności oraz pomocy technicznej, a także udzielanie pożyczek sektora publicznego z EBI.


Więcej na ten temat:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_604

Na skróty

Mapa strony

Skip to content