100mld € na utrzymanie pracowników na rynku pracy

Treśc wpisu

Unia Europejska zapewnia dodatkowe wsparcie państwom członkowskim w celu ochrony pracowników oraz rynku pracy, dotkniętych skutkami obecnego kryzysu zdrowotnego.

Więcej na ten temat:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200416STO77205/covid-19-s-economic-impact-EU100-billion-to-keep-people-in-jobs

Na skróty

Mapa strony

Skip to content