Komisja Europejska oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny odblokowują środki dla 100 000 MŚP dotkniętych skutkami gospodarczymi obecnego kryzysu w obszarze zdrowia

Treśc wpisu

Komisja Europejska uwolniła 1 mld € z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który posłuży za gwarancję dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Taka decyzja umożliwi udzielanie specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków oraz pozostałych pożyczkodawców do zapewnienia płynności finansowej co najmniej 100 000 europejskich przedsiębiorców z sektora MSP, dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19.

Kluczowymi cechami udzielanych gwarancji będą:

  • uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EIF
  • wyższe pokrycie ryzyka do wysokości 80% potencjalnych strat z tytułu pożyczek indywidualnych
  • koncentracja na pożyczkach przeznaczanych na kapitał obrotowy
  • możliwość stosowania uelastycznionych warunków, takich jak zmiana harmonogramu, odroczenie, czy dni wolne od płatności

Wysokość dostępnego finansowania szacuje się na 8mld €.

Więcej na ten temat:

https://ec.europa.eu/growth/content/coronavirus-commission-and-european-investment-fund-part-eib-group-unlock-%E2%82%AC8-billion-finance_en

https://ec.europa.eu/poland/news/200406_money_pl

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569

https://smeunited.eu/news/support-for-smes-is-provided-via-loan-guarantees-from-the-support-for-smes-through-the-european-investment-fund-eif

Na skróty

Mapa strony

Skip to content