Kategoria: Poszukujesz instytucji naukowych?

W gospodarce opartej na wiedzy coraz szerzej wykorzystuje się funkcje badawczo-naukowe i ekonomiczne jednostek naukowych. Są głównym producentem wiedzy i technologii przeznaczonej do komercyjnego wykorzystania, stąd duża rola instytucji naukowych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, poszukiwaniu odpowiedzi na potrzeby firm z regionu i kształceniu kadr zdolnych podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw.

Na skróty

Mapa strony

Skip to content