COVID-19: Komisja Europejska o korzystaniu z elastyczności ram UE w zakresie zamówień publicznych

Treśc wpisu

Unijne prawodawstwo wychodzi naprzeciw potrzebom publicznych nabywców – Komisja Europejska opublikowała wytyczne w zakresie wykorzystania wszystkich elastycznych rozwiązań oferowanych przez ramy zamówień publicznych Unii Europejskiej, dostępnych w związku z wyjątkowo trudną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. Wytyczne zawierają przegląd wybranych procedur przetargowych, obejmują znaczne skrócenie ogólnie obowiązujących terminów, umożliwiając także udzielanie zamówień bez uprzedniej publikacji ogłoszeń o przetargu.

Więcej na ten temat:

https://ec.europa.eu/growth/content/coronavirus-european-commission-issues-practical-guidance-using-flexibilities-eu-public_en

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej, związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN

Na skróty

Mapa strony

Skip to content