Komisja Europejska uruchamia kolejną platformę wsparcia w walce z kryzysem wywołanym COVID-19

Treśc wpisu

Nowy instrument SURE (Temporary Support to mitigate Unemployment Risk in an Emergency) ma zapewnić tymczasowe wsparcie w celu ograniczenia ryzyka bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych – za jego pośrednictwem uwolnione zostanie do 100mld € z unijnego budżetu, przeznaczone na pomoc dla dotkniętych skutkami kryzysu krajów Wspólnoty.

Więcej na ten temat:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/sure_pl

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy_en

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_572

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/support_to_mitigate_unemployment_risks_in_an_emergency_sure_0.pdf

Na skróty

Mapa strony

Skip to content