COVID-19 a finansowanie MŚP

Treśc wpisu

Komisja Europejska za pośrednictwem programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP na lata 2014-2020 (COSME) mobilizuje wsparcie finansowe dla sektora SME. Funkcjonujący w ramach programu Instrument Gwarancji Kredytowej (LGF) zostanie wsparty dodatkowymi środkami z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, aby umożliwić bankom oferowanie przedsiębiorstwom finansowania pomostowego. Środki dostępne będą dla obecnych oraz nowych pośredników finansowych, zapewniając im m.in. zwiększoną ochronę przed ryzykiem, uproszczone kryteria kwalifikowalności oraz system zatwierdzania, który pozwoli na sprawne angażowanie nowych pożyczek dla przedsiębiorców.

Więcej na ten temat: 

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance_en

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Na skróty

Mapa strony

Skip to content