Innowacje dla początkujących firm Projekt Innovation Coach: Wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

Treśc wpisu

Projekt pilotażowy, rozpoczęty we wrześniu 2019 roku, który realizują dwie instytucje – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca) oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (Główny wykonawca). Projekt realizowany jest na terenie całej Polski,a pilot dedykowany jest przedsiębiorstwom, które chcą rozpocząć proces wdrażania innowacji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. Oferowane usługi są bezpłatne i mają charakter „usługi szytej na miarę”, czyli pracy coacha prowadzonej z przedsiębiorstwami indywidualnie. Realizatorzy projektu poszukują przede wszystkim współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz z MŚP, zarejestrowanymi w Polsce, które – co istotne – nie korzystały do tej pory z pomocy publicznej na realizację prac B+R+I, nie mają doświadczenia w aplikowaniu o tego rodzaju środki oraz zgłaszają gotowość do wdrożenia innowacji procesowej i/lub produktowej przy wsparciu środków publicznych, oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój lub Horyzont 2020. Firmy mogą również liczyć na pomoc, która umożliwi przedsiębiorcom aplikowanie o środki w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Oferta wsparcia to przede wszystkim indywidualne podejście eksperta (Innovation Coach) do każdego przedsiębiorcy na wszystkich etapach w sposób, który pozwoli na wspólne wypracowanie pomysłu, dotyczącego kierunku rozwoju i wdrożenia innowacji przez przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorcy mogą liczyć na udział w licznych Dniach Informacyjnych, konsultacjach, usługach coachingu innowacji oraz warsztatach B+R.

Usługa coachingu innowacji ma charakter bezpłatny i pozwala na kompleksową ocenę przedsiębiorstwa w 3 etapach:

  • Analiza przedsiębiorstwa przed planowanym spotkaniem z ekspertem – na podstawie dostępnych danych dokonywana jest kompleksowa analiza przedsiębiorstwa, branży w której działa, środowiska i dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorcy korzystając
    z powszechnie dostępnych, publicznych źródeł informacji (tzw. desk research) – zgromadzone informacje będą podstawą do rozważenia najistotniejszych problemów, skupionych wokół działań na rzecz rozwoju produktu/procesu, sposobów jakimi można ten cel osiągnąć oraz środków, przy pomocy których będzie możliwe jego sfinansowanie. Będzie to punkt wyjścia do stworzenia bazy współpracy z coachem, który dzięki zgromadzonym danym będzie mógł swobodnie formułować zagadnienia do dalszej dyskusji.
  • Spotkanie z coachem w siedzibie przedsiębiorcy – poświęcone zrozumieniu charakteru prowadzonego biznesu i branży, definiowaniu wyzwań i problemów klienta, analizie barier które uniemożliwiały dotychczasowe skuteczne ubieganie się o środki unijne, identyfikacji konkurencji oraz zdefiniowaniu dostępnych możliwości rozwoju i zrozumieniu kluczowych czynników sukcesu prowadzonego biznesu. W trakcie spotkania coach skupia się na trzech najważniejszych kwestiach – co można zrobić, aby przedsiębiorca mógł skutecznie oprzeć swoją przewagę rynkową w przyszłości na innowacjach (możliwości modyfikacji obecnych procesów/produktów), w jaki sposób można ten cel osiągnąć (zakup nowych technologii bądź rozwój już funkcjonującej, współpraca z ośrodkami badawczymi etc.) oraz w jaki sposób wyznaczone cele mogą zostać sfinansowane (fundusze UE, fundusze własne lub fundusze zalążkowe (tzw. Venture Capital czyli fundusze, które specjalizują się w finansowaniu inwestycji dużego ryzyka, ale jednocześnie najbardziej dochodowych) etc.)
  • Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 przyjęto również formułę spotkań z coachem online.
  • Opracowanie produktu finalnego usługi coachingu – kompleksowy dokument zawierający opracowane rekomendacje dla przedsiębiorcy, wskazujące sugerowane kierunki wdrożenia innowacji oraz możliwości pozyskania dofinansowania unijnego na działania B+R+I.
    W opracowaniu znajdą się także informacje na temat ogólnej analizy kosztów, zdefiniowanych podstawowych ryzyk oraz potencjalnych źródeł finansowania.

Jednym z najistotniejszych elementów coachingu innowacji jest również „ścieżka” korzystania z funduszy unijnych – ekspert zobowiązany jest przedstawić przedsiębiorcy krótką analizę kosztów, analizę konkurencji, wskazać segment rynku na którym przedsiębiorca będzie działał, porównać technologię/produkt który docelowo będzie rozwijany z już obecnie funkcjonującymi na rynku oraz określić jego przewagę, opracować plan wdrożenia/sprzedaży, wdrożyć niezbędne certyfikacje, oszacować analizę ryzyka oraz skonstruować wspólnie z przedsiębiorcą plan zaradczy.

Eksperci branżowi to przede wszystkim naukowcy, którzy na co dzień działają w obszarze badawczym, mając jednocześnie bogate doświadczenie we wdrażaniu oraz komercjalizacji innowacji – przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów z najróżniejszych dziedzin – administracji, robotyki, marketingu, farmacji, biotechnologii  i wielu innych.

Więcej na ten temat:

https://www.youtube.com/watch?v=YdKWkhDe3wc

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/coaching-under-eic#inline-nav-0

Na skróty

Mapa strony

Skip to content