Pomoc państwa: Komisja Europejska zatwierdza 16,6mld € polskiego programu zaliczek zwrotnych na wsparcie firm dotkniętych skutkami COVID-19

Treśc wpisu

Program pomocy będzie dostępny dla mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz sektora MŚP, zmagających się z brakiem płynności finansowej oraz trudnościami gospodarczymi, spowodowanymi wybuchem koronawirusa.

Więcej na ten temat:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_760

Na skróty

Mapa strony

Skip to content