Opis

Informacje o Platformie

Platforma Przedsiębiorczości Warmii i Mazur powstała z myślą o przedsiębiorstwach z regionu, osobach zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wszystkich osobach poszukujących informacji gospodarczej z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem utworzenia Platformy było zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Wszystko o biznesie Warmii i Mazur w jednym miejscu.

Instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich oferty na Platformie zachęcamy do kontaktu z Biurem Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (biznes@warmia.mazury.pl).

Bloki z informacjami

Sukces to robienie tego, co się chce robić. Nie ma innej drogi do sukcesu.
Malcolm Forbes

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
Peter Drucker

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. 
 Nelson Mandela

Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu.
Mark Twain

12338
nowych podmiotów w 2018 r.
149162
osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r.
3400
wspartych firm w RPO WiM 2014-2020
127120
przedsiębiorstw w regionie w 2018 r.

Biznes
Warmii i Mazur
w liczbach

Na skróty

Mapa strony

Skip to content