Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu

Treśc wpisu

Obszary  współpracy z przedsiębiorstwami:

realizacja prac  badawczo–rozwojowych na potrzeby biznesu oraz badań naukowych z zakresu:

 • zarządzania finansami, 
 • zarządzaniami zasobami ludzkimi,
 • zarządzania transportem,
 • zarządzania jakością,
 • zarządzania kulturą organizacyjną,
 • zarządzania marketingowego;
 • zarządzania strategicznego;
 • zarządzania projektami 

współtworzenie programów kształcenia i ich realizacja:

 • kontakty z biznem diagnozujące potrzeby kadrowe i służące identyfikacji pożądanych kompetencji na rynku pracy;
 • tworzenie w programach modułów kształcenia na potrzeby podmiotów gospodarczych;
 • organizacja szkoleń i studiów podyplomowych na potrzeby podmiotów gospodarczych;
 • kontakty z biznesem w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów (uwzględniające oczekiwania kadrowe podmiotów biznesowych);
 • kontakty z biznesem dotyczące organizacji wizyt studyjnych w podmiotach gospodarczych oraz organizacji spotkań studentów  z praktykami (celem popularyzacja wiedzy na temat dobrych praktyk wypracowanych przez lokalne podmioty gospodarcze);
 • dzielenie się wiedzą na temat zmian gospodarczych poprzez współudział przedstawicieli podmiotów gospodarczych w organizowanych przez uczelnię konferencjach i seminariach naukowych.

Na skróty

Mapa strony

Skip to content