Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Treśc wpisu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest publiczną uczelnią akademicką i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uczelnia powstała w 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Jej misją jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów oraz upowszechnianie osiągnięć nauki oraz wartości kultury. Jednym z głównych zadań UWM jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki. Od dnia powstania UWM intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Dzięki pozyskanym znacznym środkom z funduszy unijnych Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów, na których kształci się ok 20 tys. studentów.

Lista wydziałów UWM:

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Wydział Biologii i Biotechnologii

Wydziału Geoinżynierii

Wydział Humanistyczny

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Lekarski

Szkoła Zdrowia Publicznego

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Technicznych

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Sztuki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Teologii

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauki o Żywności


Obszary najczęstszej współpracy z przedsiębiorstwami:

– prace badawczo-usługowe

– komercjalizacja wyników działalności naukowej

– sporządzanie opinii o innowacyjności

– badania laboratoryjne

– usługi doradcze

– szkolenia

 

Jednostką odpowiedzialną za współpracę z biznesem na Uniwersytecie jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT). Oferuje ona przedsiębiorcom szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferu technologii.

CIiTT łączy obszary nauki i biznesu zapewniając wsparcie przy komercjalizacji i wdrażaniu rozwiązań naukowych. Transfer technologii odbywa się poprzez:

  • realizację usług badawczo-rozwojowych na zlecenie firm,
  • komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Po informacje na temat oferty technologicznej rozwiązań opracowanych na UWM oraz możliwości podjęcia współpracy w zakresie badań zleconych zapraszamy do kontaktu z Sekcją Transferu Technologii nr tel. 89 524 52 35, adres e-mail: ciitt@uwm.edu.pl oraz na stronę internetową http://ciitt.uwm.edu.pl/

Na skróty

Mapa strony

Skip to content