Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Treśc wpisu

Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz wiodącą pozycję wśród jednostek naukowych w Polsce, doceniany zarówno na arenie krajowej jak i europejskiej w obszarze nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i w szeroko definiowanych naukach o życiu. Instytut jest członkiem międzynarodowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze Żywności – EIT Food, skupiającej uniwersytety i ośrodki badawcze z czołowych pozycji rankingów naukowych oraz przemysł.

Ofertę współpracy kierujemy zarówno do hodowców zwierząt gospodarskich i ryb, producentów pasz, surowców, komponentów i opakowań do żywności, jak i producentów, przetwórców z poszczególnych sektorów przemysłu spożywczego: mleczarskiego, mięsnego, rybnego, piekarsko-cukierniczego, owocowo-warzywnego, napojów i soków, zbożowo-młynarskiego oraz diagnostyki laboratoryjnej (http://pan.olsztyn.pl/biznes/).

Obszary najczęstszej współpracy z przedsiębiorstwami:

 • prace badawczo–rozwojowe na potrzeby biznesu
 •  badania laboratoryjne
 •  usługi doradcze/eksperckie
 •  szkolenia 

w zakresie: 

 • technologii i analizy żywności (kompleksowa analiza surowców i produktów oraz ocena wpływu procesów technologicznych i przechowywania na jakość, bezpieczeństwo, funkcjonalność i atrakcyjność żywności, konsumenckie i analityczne badania sensoryczne, benchmarking surowców i produktów żywnościowych, mapowanie preferencji klientów);
 • wchłaniania, metabolizmu i biodostępności związków biologicznie aktywnych oraz w nieklinicznych badaniach medycznych z udziałem ochotników;
 • mikrobiologii i oceny alergenności;
 • biotechnologii;
 • biologii molekularnej;
 • rozrodu i zdrowia zwierząt gospodarkich i ryb;
 • opracowywania narzędzi służących ochronie bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i ochronie wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem 
 • zdrowia ludzi (rozpoznanie przyczyn i terapii niepłodności człowieka, profilaktyki i terapii cukrzycy typu 2, alergii i otyłości); 
 • mechanizmów regeneracji tkanek 
 • opracowywania nowatorskich metod diagnostycznych (biosensorów diagnostycznych) 

http://pan.olsztyn.pl/biznes/oferta-badawcza/

 

Na skróty

Mapa strony

Skip to content