Silna Inteligentna Specjalizacja „Drewno i Meblarstwo” Potrzeba zmian czy kontynuacji?-podsumowanie konferencji

Silna Inteligentna Specjalizacja „Drewno i Meblarstwo” Potrzeba zmian czy kontynuacji?-podsumowanie konferencji

Za nami pierwsza konferencja WaMa Smart Lab Drewno i Meblarstwo! Konferencja odbyła się 15 grudnia, w restauracji Przystań w Olsztynie. Wydarzenie otworzył Pan Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego.

W trakcie wydarzenia poruszono wiele ciekawych i nurtujących branżę zagadnień takich jak:

  • Potencjał regionu Warmii i Mazur w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i Meblarstwo” – prezentacja wyników z warsztatów (m. in. analiza SWOT, zidentyfikowane bariery rozwoju, potrzeby badań i współpracy z nauką)
  • Przemysł drzewny w Polsce – szanse i kierunki rozwoju
  • Rozwój i innowacje branż drzewnych i przedsiębiorstw (szczególnie z sektora średnich i małych przedsiębiorstw) na podstawie doświadczeń związanych z udziałem w projektach Horyzont 2020: WoodCircus, BASAJAUN i inne
  • Trendy i technologie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego na świecie – analizy sektora na potrzeby Business Technology Roadmap
  • Przemysł drzewny i meblarski w zielonej gospodarce. Wyzwania ekologiczne.
  • Środowiskowe aspekty ekoprojektowania
  • Klaster jako element infrastruktury wsparcia innowacyjności – perspektywy koopetycji i kooperencji jako nowej formy współpracy w przemyśle drzewnym i meblarskim w województwie warmińsko-mazurskim

W trakcie konferencji zostały przedstawione również założenia możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Drewno i Meblarstwo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, a także prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali z zaciekawieniem dyskusji: Jak utrzymać konkurencyjność regionalnej branży meblarskiej na rynkach zagranicznych w najbliższej dekadzie? Szanse i zagrożenia.

Zwieńczeniem wydarzenia była prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w obszarach Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i meblarstwo”

Wśród ekspertów i panelistów obecnych podczas wydarzenia wymienić możemy:

prof. Erkki Verkasalo – profesor i kierownik programu badawczego Fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych. Przez ponad 30 lat pracował w Fińskim Instytucie Badawczym Leśnictwa. Jest autorem ponad 500 publikacji i artykułów naukowych. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących drewna w roli eksperta.

prof. Joanna Hołub-Iwan – ekonomistka, doktor habilitowana w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego i procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.

Dr inż. Tomasz Wiktorski – ekspert Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Właściciel B+R Studio zajmującego się doradztwem i analizą rynku meblarskiego, a także opracowywanie i wdrażaniem usług dla branży drzewnej i meblarskiej.

Dr Jarosław Osiadacz – specjalizuje się w zagadnieniach przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności technologii). Jest teoretykiem i praktykiem innowacji.

Dr Małgorzata Wnorowska – politolog, redaktorka naczelna gazety „Przemysł Drzewny. Research & Development. Koordynatorka projektu w Forum Holzbau Polska oraz koordynatorka biura Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu.

Dr inż. Agnieszka Sznyk – ekspertka w dziedzinie zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego rozwoju (INNOWO), think tanku działającego w zakresie opracowywania i wdrażania zmian systemowych na rzecz zrównoważonego postępu społeczno-gospodarczego. Jest członkiem grupy koordynacyjnej European Circular Economy Stakeholder Platform ECESP.

Dr Katarzyna Kołacz – prowadzi badania naukowe związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami innowacji, klastrów i powiązań kooperacyjnych. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, opracowań, ekspertyz, analiz w tym z oceną innowacji oraz własności intelektualnej.

Przedstawicielami przedsiębiorców reprezentującymi branżę byli:

Agnieszka Adamek-Zemke – od 12 lat prowadzi rodzinną firmę STOLZEN zajmującą się od 1994 roku produkcją wysokiej jakości komponentów meblowych, od niedawna założycielka marki AZURE oferującej ekskluzywne meble na wymiar. Prezeska Elbląskiego Klastra Meblowego, zrzeszającego 16 firm z branży meblarskiej regionu warmińsko-mazurskiego.

Adam Stadnik – założyciel i właściciel firmy Divadlo działającej od 2009 roku, która oprócz działalności stricte stolarskiej, stara się być niezmiennie w awangardzie trendów. Divadlo działa w segmencie wyrobów z odzyskanego drewna – jako jedna z pierwszych firm w Polsce. Idee marki Divadlo od początku kładą nacisk na edukację, zrównoważony rozwój oraz cyrkularność produktów. Pozwala to być swego rodzaju platformą pomiędzy tradycyjnym stolarstwem, nowoczesnym projektowaniem a dzisiejszymi, zupełnie nowymi wyzwaniami.

Małgorzata Adamus – pomysłodawczyni, współzałożycielka oraz prezeska Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur. Na co dzień design manager, projektantka usług, badaczka zachowań klientów, ekspertka strategiczna.  Prowadzi oraz nadzoruje procesy wdrażania innowacji w firmach, organizacjach począwszy od opracowania strategii, a skończywszy na ich wdrażaniu.

Konferencja to kolejne wydarzenie w ramach inicjatywy WaMa Smart Lab Drewno i Meblarstwo, kolejne wydarzenia już wkrótce! A po więcej szczegółów dotyczących inicjatywy a także możliwości jakie daje tytuł Lidera Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo znajdują się na stronie internetowej: http://isdrewno.pl/

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia, dostępne jest również z tłumaczeniem na język migowy.

Poniżej zamieszczamy prezentacje prelegentów:

Efektywniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi

Idea i cele projektu WaMa Smart Lab

Klaster jako element infrastruktury wsparcia innowacyjności

Potencjał regionu Warmii i Mazur-prezentacja wyników z warsztatów

Prezentacja doświadczeń z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju w ramach FEWIM

Przemysł drzewny i meblarski w zielonej gospodarce. Wyzwania ekologiczne

Przemysł drzewny w Polsce-szanse i kierunki rozwoju

Trendy i technologie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego na świecie

Zróżnicowanie właściwości pozostałości z przemysłu drzewnego jako surowca do prod. energii

Innowacje polskiej branży meblarskiej

Rozwój i innowacje branż drzewnych i przedsiębiorstw

Środowiskowe aspekty ekoprojektowania

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content