Zapraszamy na konferencję „Silna Inteligenta Specjalizacja Drewno i Meblarstwo. Potrzeba zmian czy kontynuacji?”

Zapraszamy na konferencję „Silna Inteligenta Specjalizacja Drewno i Meblarstwo. Potrzeba zmian czy kontynuacji?”

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe i wszystkie osoby skupione wokół inteligentnej specjalizacji Drewno i meblarstwo na branżową konferencję pod tytułem: „Silna Inteligenta Specjalizacja „Drewno i Meblarstwo” Potrzeba zmian czy kontynuacji?”

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2022 r. od godziny 10.00 w Hotelu Przystań w Olsztynie. Aby uczestniczyć w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia konferencji również online: https://youtu.be/JkxI2LawuNQ (link będzie aktywny od godz. 9:30)

Celem inicjatywy WaMa Smart Lab DREWNO I MEBLARSTWO jest wsparcie rozwoju inteligentnej specjalizacji DREWNO I MEBLARSTWO województwa warmińsko-mazurskiego wśród jej interesariuszy, a więc przedsiębiorców, instytucji badawczo-naukowych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.

Inicjatywa została zlecona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będzie realizowana w okresie od sierpnia 2022 r. do października 2023 r. Sfinansowano ją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach inicjatywy WaMa Smart Lab DREWNO I MEBLARSTWO do współpracy zostanie zaproszony szereg podmiotów, których zakres działania wpisuje się w specjalizację DREWNO I MEBLARSTWO. Wśród nich znajdą się przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji i instytucji otoczenia biznesowego z województwa warmińsko-mazurskiego. Wezmą oni udział w wydarzeniach, które będą regularnie organizowane między listopadem br. a październikiem 2023 r. W ramach inicjatywy zaplanowano:

  • cykl trzech warsztatów poruszających tematykę między innymi przemysłu 4.0, cyfryzacji, wpływu pandemii COVID-19 na branże związane z IS, dobrych praktyk współpracy (biznesu z nauką oraz IOB oraz B2B), doświadczeń w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych w ramach IS, potrzeb Liderów IS w zakresie wparcia ze strony Samorządu Województwa, źródeł finansowania IS z funduszy strukturalnych,
  • konferencje, na których zostanie omówiony między innymi dotychczasowy przebieg współpracy w ramach IS, sukcesy i porażki i istniejące bariery rozwoju. Konferencje będą także okazją do zaprezentowania i wyróżnienia osób z województwa warmińsko-mazurskiego, które odniosły sukcesy w zakresie opracowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w branżach związanych z DREWNEM I MEBLARSTWEM,
  • warsztaty start-upowe, dla osób studiujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Będą miały za zadanie przygotować ich uczestników do projektowania kreatywnych rozwiązań w branżach IS. Poruszą także kluczową tematykę inkubowania pomysłów biznesowych, wpisujących się w specjalizację DREWNO I MEBLARSTWO.

Równolegle do tych wydarzeń będzie przebiegała rekrutacja Liderów Inteligentnej Specjalizacji. Z zainteresowanymi będą podpisywane deklaracje współpracy.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content