Znajdź partnerów do konkursu w ramach Programu Horyzont Europa – matchmaking event

Znajdź partnerów do konkursu w ramach Programu Horyzont Europa – matchmaking event

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN wraz z Norweską Radą ds. Badań Naukowych oraz norweskimi sieciami UE FINN-EU, Horizon Sustainable Oslo Region i Horizon Mid-Norway organizują Matchmaking, którego zadaniem będzie pomoc w odnalezieniu i pozyskaniu odpowiednich partnerów do nadchodzących konkursów odpowiadających na wyzwania 5 i 6 klastra Programu Horyzont Europa – największego unijnego programu poświęconego badaniom i innowacjom.

Wydarzenie odbędzie się w dwóch turach: 31 maja – 1 czerwca oraz 3-4 czerwca 2021 r.

Spotkanie odbędzie się na zewnętrznej platformie Be2Match. Skierowane jest do wszystkich zainteresowanych podmiotów, a w szczególności:

 • jednostek badawczych,
 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządowych,
 • agencji rządowych,
 • organizacji pozarządowych.

Jego podstawowym celem jest pomoc w budowaniu regionalnych ekosystemów innowacji służących rozwiązywaniu europejskich wyzwań w zakresie tematycznym: klastra 5 Klimat, energia i mobilność oraz 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Trzy kroki, aby dołączyć do wirtualnego wydarzenia:

 • Stworzenie atrakcyjnego i profesjonalnego profilu na platformie B2Match,
 • Zaprezentowanie wyzwania, pomysłu na projekt lub zestawu umiejętności/kompetencji w prostej i inspirującej prezentacji,
 • Przeprowadzanie indywidualnych spotkań z potencjalnymi partnerami,

Organizatorzy oferują:

 • Wprowadzenie i przegląd wybranych wyzwań w klastrach 5 i 6,
 • Wirtualne miejsce spotkań, w którym można przedstawić wyzwanie danej organizacji, pomysł na projekt lub zaprezentować swoje kompetencje/możliwości związane z poruszaną tematyką,
 • Szansę na lepsze poznanie potencjalnych partnerów i wzmocnienie konsorcjum poprzez indywidualne spotkania B2Match, rezerwowane przez samych uczestników,

Język wydarzenia: angielski

Oficjalna rejestracja rozpocznie się wkrótce.

BROSZURA

Więcej informacji również na stronie ERRIN.

Województwo warmińsko-mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN od września 2019 r. Dowiedz się więcej o ERRIN.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content