UWM w Projekcie RECIPROCITY poświęconemu innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie mobilności

UWM w Projekcie RECIPROCITY poświęconemu innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie mobilności

W 2021 roku rusza Projekt RECIPROCITY finansowany z największego programu unijnego poświęconego badaniom naukowym i innowacjom w Europie: Horyzontu 2020.

W projekcie udział weźmie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach uczestnictwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN).

Celem RECIPROCITY jest zainicjowanie i wsparcie replikacji projektów rozwiązań mobilnych w co najmniej 20 miastach i gminach o różnej wielkości, lokalizacji, stopniu urbanizacji i zapotrzebowaniu na mobilność. Zostaną one wyposażone w narzędzia, wiedzę i kontakty niezbędne do przyspieszenia procesu powielania innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Projekt pomoże miastom i gminom zidentyfikować właściwe innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności,  dostarczy wiedzy o wymaganiach, procesach i umiejętnościach potrzebnych do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, a także przyspieszy ich wdrażanie poprzez doradztwo i kojarzenie. Celem projektu jest również udostępnianie wyciągniętych wniosków oraz wykorzystywanie  najlepszych praktyk  w celu umożliwienia szybszej replikacji na szerszą skalę.

Udział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w projekcie możliwy jest dzięki członkostwu województwa  warmińsko-mazurskiego w ERRIN – Sieci której misją jest wzmocnienie wymiaru regionalnego i lokalnego w unijnej polityce badań i innowacji.

 „Rolą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będzie reprezentowanie w projekcie obszaru Olsztyna i otaczających go gmin powiązanych funkcjonalnie. Ze względu na szczególne uwarunkowania lokalne w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna konieczne jest łączenie różnych środków transportu – nawet podczas jednej podróży. Szczególnym obszarem zainteresowania dla Olsztyna, a przez to dla UWM jest rozwój transportu multimodalnego, który podniesie efektywność transportu publicznego w naszym regionie. Pracownicy uniwersytetu będą uczestniczyć w licznych warsztatach, szkoleniach z zakresu projektowania, organizacji i zarządzania transportem zbiorowym. Uzyskana wiedza i nawiązane w projekcie kontakty pomogą obszarowi metropolitarnemu Olsztyna w rozwoju komunikacji zbiorowej. Uczestniczenie Wydziału Geoinżynierii UWM w projekcie dotyczącym transportu wpisuje się w profil działalności wydziału w ramach dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa i Transport. Poza oczywistą korzyścią wynikającą z wypracowanych rozwiązań i wymiany doświadczeń z innymi europejskimi miastami, UWM upatruje również szanse na rozwój międzynarodowej współpracy i udział w następnych projektach”- dr Piotr Kosiński z Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wszystkie aktualizacje dotyczące projektu można znaleźć na dedykowanej stronie: https://errin.eu/projects/reciprocity

Strona internetowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego poświęcona ERRIN

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content