Absorpcja innowacji i cyfryzacja w sektorze turystycznym – zostań partnerem regionu z Włoch

Absorpcja innowacji i cyfryzacja w sektorze turystycznym – zostań partnerem regionu z Włoch

Departament Turystyki Prowincji Autonomicznej Trydentu (północne Włochy) poszukuje partnerów (MŚP, duże firmy, uniwersytety, ośrodki badawcze oraz organizacje) do udziału w konkursie pn. Absorpcja innowacji i cyfryzacja w sektorze turystycznym (ang. Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector), konkurs finansowany jest ze środków unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME.

Dążeniem regionu Trydent jest cyfrowa transformacja i rozwój lokalnych usługodawców, którymi są głównie MŚP (usługodawców z regionu cechuje niejednolity i dość niski poziom umiejętności cyfrowych). Pierwszym celem udziału w konkursie jest opracowanie, przetestowanie i walidacja przydatnych metod pogłębiania kultury cyfrowej w MŚP, a następnie rozpowszechnianie tej wiedzy, a także zwiększenie umiejętności cyfrowych w zarządzaniu MŚP, które często pozostają w tyle, zwłaszcza w zakresie obsługi klienta, komunikacji społecznej, czy wymaganiami nowoczesnego rynku.

Region może zaoferować wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji stosowanej w turystyce, a w samym projekcie można przewidzieć udział już istniejącego w prowincji i doświadczonego we wspieraniu MŚP inkubatora.

Bezpośredni kontakt do przedstawiciela prowincji odpowiedzialnego za sprawy związane z konkursem:

Giuseppe Bax – giuseppe.bax@provincia.tn.it

Termin na wyrażenie zainteresowania udziałem w konkursie upływa 29.01.2021 r., 12.00.

Podstawowe informacje o konkursie:
Nazwa konkursu: Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector
Numer referencyjny konkursu: TOURINN-01-2020
Ostateczny termin składania wniosków: 11.02.2021, godz. 12.00

Link do konkursu

Ogłoszenie o poszukiwaniu partnerów przez Departament Turystyki Prowincji Autonomicznej Trydentu pochodzi ze strony Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN, której województwo warmińsko-mazurskie jest pełnoprawnym członkiem od września 2019 r.więcej informacji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który jest partnerem województwa w ramach jego członkostwa w ERRIN stworzył stronę internetową poświęconą Sieci. Na stronie znajduje się opcja formularza kontaktowego, dzięki któremu podmioty z województwa mogą zgłaszać swoje zainteresowanie udziałem w projektach międzynarodowych. – więcej informacji

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content