ERRIN-UWM

Treśc wpisu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uruchomił stronę internetową poświęconą Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN), której członkiem jest m.in. Województwo Warmińsko-Mazurskie. Na stronie znajdują się informacje dotyczące sposobu działania Sieci, w tym prac Grup Roboczych, aktualności, harmonogram organizowanych spotkań.

Podmioty z regionu zainteresowane nawiązaniem współpracy międzyregionalnej, jak również poszukujące partnerów do unijnych projektów międzynarodowych związanych z badaniami i innowacjami mogą zgłaszać swoje propozycje współpracy poprzez znajdujący się na stronie formularz. W ten sposób informacja o chęci podjęcia współpracy, czy poszukiwaniu partnerów do projektów europejskich może zostać opublikowana na oficjalnej stronie Sieci, z której obecnie korzysta 125 regionów z 22 krajów Europy.

ERRIN jest stowarzyszeniem non-profit koncentrującym się na tematyce związanej z badaniami i innowacjami z siedzibą w Brukseli. Sieć zaangażowana jest w projekty finansowane przez UE. Jej głównymi celami są:

  • wymiana wiedzy na poziomie UE, gdzie ERRIN jest punktem wspierającym regiony w koordynowaniu i wspólnym rozwijaniu podejścia do badań i innowacji,
  • szybki i regularny dialog z instytucjami unijnymi,
  • wymiana międzyregionalna oznaczająca m.in. wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń, kontaktów, a także możliwości projektowych (na stronie ERRIN funkcjonuje narzędzie do poszukiwania partnerów).

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji od września 2019 r. W tym samym roku Województwo zawarło Porozumienie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu regulujące zasady wzajemnej współpracy w ramach uczestnictwa w Sieci.

Zapraszamy na stronię internetową: https://errin.uwm.edu.pl/

Na skróty

Mapa strony

Skip to content