Dofinansowanie dla MŚP w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP (REACT-EU)

Dofinansowanie dla MŚP w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP (REACT-EU)

Już 26 kwietnia rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 13.1 Wytrzymałe MŚP (REACT-EU).
Wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w okresie epidemii oraz wprowadzanie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy (w tym m.in. dostosowanie stanowisk pracy do działania w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, zmiana sposobu funkcjonowania/dystrybucji, zmiana oferty, przebranżowienie).

wsparcie firma

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

  • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie),
  • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników.

Termin składania wniosków: 26–28 kwietnia 2022 r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 50 620 051,95 złotych.

Konkursy ogłaszane w ramach osi priorytetowej „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości” są odpowiedzią na wyzwania i potrzeby, które pojawiły się w regionie w wyniku wystąpienia pandemii wirusa Sar-Cov-2 (COVID-19). Oś skupia interwencję skierowaną na zabezpieczenie pracowników i firm oraz dostosowanie działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia oraz wzrost odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe będące skutkiem sytuacji epidemicznej w województwie. Oś finansowana jest w całości ze środków inicjatywy REACT-EU i realizuje dwa cele szczegółowe:

  • Wytrzymałe MŚP
  •  Wydolna i przygotowana na kryzysy ochrona zdrowia.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content