Ruszył konkurs Twój Startup – Twoja Przyszłość 2022!

Ruszył konkurs Twój Startup – Twoja Przyszłość 2022!

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ogłasza start kolejnej edycji konkursu „Twój Startup-Twoja Przyszłość”! Zadaniem konkursowym jest przedstawienie pomysłu na aplikację mobilną o dowolnej tematyce. W rywalizacji mogą brać brać udział uczniowie ełckich szkół ponadpodstawowych (18+) oraz wszyscy, których życie społeczno-gospodarcze jest związane z Ełkiem. Na zgłoszenia organizator czeka  do 22 maja 2022 r.

startup ełk

Żeby wziąć udział wystarczy zgłosić pomysł na aplikację na formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na: startup@technopark.elk.pl do dnia 22 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Na formularzu zgłoszeniowym należy opisać POMYSŁ NA APLIKACJĘ mobilną o dowolnej tematyce – model przedstawiony w formie opisowej oraz prezentacji graficznej modelu aplikacji mobilnej (jako załącznik do formularza zgłoszeniowego), np. przy wykorzystaniu prezentacji ppt, ogólnodostępnych darmowych narzędzi do tworzenia mockupów/aplikacji lub innej dowolnej techniki graficznej. Pomysły będą oceniane pod względem innowacyjności, kreatywności i użyteczności.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

’Beginners’ – uczniowie ełckich szkół ponadpodstawowych, wiek 18+
‘Advanced’– każda osoba fizyczna, której życie społeczno-gospodarcze toczy się w Ełku, wiek 18+

*zespoły max. 3 osobowe.

TIMELINE:

Aplikuj do 22 maja 2022 r. do godz. 23:59.
Wyłonienie zwycięzców w trakcie Hackathonu 28 maja 2022 r.

ATRAKCYJNE NAGRODY:

Nagrody pieniężne przewidziane w kategorii „Beginners”

Za zajęcie pierwszego miejsca: 5 000 PLN,
Za zajęcie drugiego miejsca: 3 000 PLN,
Za zajęcie trzeciego miejsca; 2 000 PLN.

Nagrody pieniężne przewidziane w kategorii „Advanced”

Za zajęcie pierwszego miejsca: 5 000 PLN,
Za zajęcie drugiego miejsca: 4 000 PLN,
Za zajęcie trzeciego miejsca: 2 000 PLN.

Nagroda specjalna w wysokości 2 000 PLN dla aplikacji złożonej w I etapie wpisującej się w trend SMART CITY ( Inteligentne miasto – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej, a także do podniesienia jakości życia mieszkańców. Pomysły powinny proponować rozwiązanie problemów lub ulepszenie sfery np. administrowania miastem, życia kulturalnego i sportowego, promocji miasta, turystyki, życia mieszkańców, lokalnej gospodarki itp.) Nagroda może się łączyć z nagrodą główną.

Nagrody rzeczowe dla pozostałych nienagrodzonych nagrodami głównymi uczestników konkursu uczestniczących w II etapie konkursu – Hackatonie.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content