Wirtualne wydarzenie poświęcone cyfryzacji, dziedzictwu kulturowemu i turystyce

Wirtualne wydarzenie poświęcone cyfryzacji, dziedzictwu kulturowemu i turystyce

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN wraz z Time Machine Organisation (TMO), regionem Turyngii oraz S3 Pilot Action on Virtual and Smart Cultural Tourism (S3 VSCT Pilot) 9 czerwca 2021 r. organizują wirtualne wydarzenie poświęcone cyfryzacji, dziedzictwu kulturowemu i turystyce.

Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejszym informacje związane z możliwościami finansowania projektów w ramach wybranych programów UE przewidzianych na lata 2021-2027 oraz kojarzeniem partnerów do konsorcjów konkursowych.

Podczas wydarzenia zostaną omówione procesy składania wniosków w ramach:

 • 2 klastra programu Horyzont Europa: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne,
 • Europejskiej Rady ds. Innowacji (ang. European Innovation Council),
 • Programu Jednolitego Rynku (ang. Single Market Programme)
 • Międzyregionalnych Inwestycji w Innowacje (I3) (ang. Interregional Innovation Investment).

Prelegenci z Komisji Europejskiej omówią powyższe programy unijne wraz z wynikającymi z nich możliwościami finansowania.

Wydarzenie składać się będzie z dwóch części:

 1. sesji informacyjnej
 2. sesji poświęconej poszukiwaniu partnerów

Uczestnicy będą mieli możliwość organizowania między sobą indywidualnych spotkań w celu omówienia możliwości współpracy i znalezienia potencjalnych partnerów dla przyszłych konsorcjów.

Kto może wziąć udział?

Wydarzenie jest otwarte dla każdego potencjalnego wnioskodawcy z Europy:

 • naukowców,
 • innowatorów,
 • ekspertów i profesjonalistów z uniwersytetów,
 • ośrodków badawczych,
 • władz publicznych,
 • MŚP,
 • instytucji kulturalnych,
 • organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2021 r. w godzinach od 9.30 do 1800

Więcej szczegółów na stronie ERRIN: https://errin.eu/events/digitisation-cultural-heritage-and-smart-tourism-infoday-and-matchmaking-event

Kontakt:

Zespół Koordynacji Pilotów S3 VSCT: vsct@timemachine.eu

Województwo warmińsko-mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN od września 2019 r. Partnerem regionu w ramach uczestnictwa w Sieci ERRIN jest m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Więcej na temat Sieci ERRIN

Informacje o programie Horyzont Europa oraz innych programach UE udziela:

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content