Warsztaty na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym

Warsztaty na temat dobrych praktyk w zakresie rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, partner projektu BalticBiomass4Value “Odblokowanie potencjału łańcuchów wartości opartych na biosurowcach w Regionie Morza Bałtyckiego (BSR)”, zaprasza na warsztaty online pt. „Transgraniczna promocja wytycznych wdrażania dobrych praktyk w zakresie rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym na szczeblu lokalnym wśród władz publicznych”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.06.2021 r. w godz. 10:00-13:00.

Głównym celem projektu BalticBiomass4Value jest zwiększenie oraz poprawa zdolności podmiotów publicznych i prywatnych w Regionie Morza Bałtyckiego do produkcji bioenergii z zasobów rolniczych, leśnych i wodnych w sposób zrównoważony pod względem środowiskowym, ale także ekonomicznie opłacalny, poprzez zachęcanie do wprowadzenia rozwiązań o najwyższej wartości dodanej biomasy do energii pierwszej, drugiej i ewentualnie trzeciej generacji.

Projekt BalticBiomass4Value otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego Interreg 2014-2020. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://balticbiomass4value.eu/.

Zadania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako jednego z partnerów w międzynarodowym konsorcjum obejmują mapowanie łańcuchów wartości biomasy w celu poprawy zrównoważonego wykorzystania energii w Regionie Morza Bałtyckiego. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia wiedzy regionalnych oraz lokalnych władz publicznych na temat tego, jak poprawić zarządzanie obiegiem zamkniętym biogospodarki, jak skutecznie zachęcać do zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonej produkcji bioenergii.

AGENDA WARSZTATÓW

Warsztat odbędzie się w trybie on-line na platformie Zoom Meeting. W załączniku przesyłam agendę oraz poniżej link do spotkania i dane potrzebne do logowania.

Chęć uczestnictwa należy potwierdzić przesyłając zgłoszenie na adres: anna.sadowska@uwm.edu.pl 

Link do Uczestnictwa w spotkaniu Zoom Meeting

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content