UE wspiera ukraińskich naukowców

UE wspiera ukraińskich naukowców

22 marca w ramach sieci Euraxess uruchomiono dedykowany portal ERA4Ukraine https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine, będący punktem kompleksowej obsługi, w którym można uzyskać informacje na temat wsparcia naukowców ukraińskich przez UE, jej państwa członkowskie i kraje stowarzyszone. Obejmuje inicjatywy oddolne, takie jak ScienceforUkraine https://scienceforukraine.eu/, których misją jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia na poziomie uniwersyteckim, krajowym i międzynarodowym dla doktorantów i naukowców bezpośrednio związanych ze jednostkami akademickimi na Ukrainie.

Na poziomie UE, w dniu 28 marca DG RTD wysłała pismo do beneficjentów grantów finansowanych przez UE w ramach programów Horyzont, pokazując możliwość niesienia pomocy poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na naukowców z Ukrainy podczas ogłaszania i uzupełniania wakatów w trwających projektach Horizon. Już wkrótce będzie można wskazać takie możliwości w realizowanych projektach za pośrednictwem portalu Funding & Tennders (menu „My Projects”). Szczegóły zostaną ogłoszone na stronie głównej portalu Funding & Tennders (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) po udostępnieniu nowej funkcji.

Wśród innych inicjatyw, 5 kwietnia komisarz Mariya Gabriel zaproponowała MSCA4Ukraine, nową akcję oferującą stypendia dla naukowców, którzy musieli opuścić Ukrainę. Program stypendiów MSCA ma umożliwić im kontynuację pracy w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Na poziomie regionalnym rozwijana jest coraz większa liczba inicjatyw, na przykład przez uczelnie tworzące strony internetowe z dedykowanymi informacjami, dostępnym wsparciem, możliwościami pracy, stypendiów i współpracy dla ukraińskich badaczy (np. stronę internetową Polskiej Akademii Nauk https://amu.pan.pl/ukraina/uk/naukowcy/

Również sieć ERRIN rozpoczyna publikację informacji o  regionalnych działaniach i inicjatywach wspierających ukraińskich badaczy i ekosystem badań i innowacji, zamieszczając je na podstronie  „Solidarity with Ukraine” https://errin.eu/tags/solidarity-with-ukraine

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content