Ubiegaj się o zwrot kosztów usług szkoleniowych i doradczych. Termin przedłużony do 22 marca

Ubiegaj się o zwrot kosztów usług szkoleniowych i doradczych. Termin przedłużony do 22 marca

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają więcej czasu na ubieganie się o zwrot części kosztów usług szkoleniowych i doradczych, które pomagają w prowadzeniu firmy w czasie pandemii. Przedsiębiorcy z wybranych sektorów zainteresowani wsparciem w ramach programu „Kompetencje dla sektorów. Zadanie COVID-19” mogą składać wnioski do 22 marca 2021 r.

Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 80 proc. kosztu usługi netto.

Celem projektu jest likwidacja negatywnych skutków pandemii COVID-19, która pogorszyła sytuację firm.

Dofinansowanie obejmuje usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które stanowią platformę współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ich głównym zadaniem jest wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach i wyznaczanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych sektorach polskiej gospodarki.

Jakie branże mogą skorzystać z dofinansowania?

Środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i są przeznaczone dla przedsiębiorstw spełniających warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, które działają w branżach:

 • finansowej,
 • IT,
 • motoryzacyjnej,
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • odzysku materiałowego surowców,
 • żywności wysokiej jakości,
 • komunikacji marketingowej,
 • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
 • chemicznej,
 • przemysłu lotniczo-kosmicznego,
 • handlu
 • usług rozwojowych.

Dla większości sektorów termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania został przesunięty na 22 marca.

Pandemia to trudny czas, nie tylko dla firm z sektora MŚP. Dlatego w ramach projektu wsparciem mogą być objęte także duże firmy. Muszą jednak działać w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją. Zaliczają się do nich: IT, motoryzacja, odzysk materiałowy surowców, żywność wysokiej jakości, sektor chemiczny i sektor lotniczo-kosmiczny.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie do 80 proc. wartości netto usług rozwojowych, pozostała część musi zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę. Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Jak wziąć udział?

Żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Operator, wybrany do obsługi danej branży skontaktuje się z przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje, czy może on wziąć udział w projekcie oraz pomoże w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze odpowiedniej usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowego serwisu z ofertami szkoleń i doradztwa.

ZNAJDŹ OPERATORA W SWOIM SEKTORZE

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content