Byłeś zmuszony zamknąć swój biznes? – skorzystaj z programu Nowy Start!

Byłeś zmuszony zamknąć swój biznes? – skorzystaj z programu Nowy Start!

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zachęca do udziału w programie „Nowy start”, przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do jednego z projektów realizowanych przez czterech operatorów programu uzyskają 100 proc. dofinansowania. Budżet projektu to łącznie 15 mln zł.

Niepowodzenie biznesowe może wynikać z wielu czynników. W przypadku przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza nie przyniosła zamierzonych efektów i zakończyła się fiaskiem, najważniejsza jest identyfikacja problemów i wyciągnięcie wniosków z popełnionych błędów.

Program „Nowy start” skierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Do programu mogą się zgłosić:

  • przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą;
  • przedsiębiorcy ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 miesięcy.

Dzięki dofinansowaniu przewidzianemu w ramach programu, firmy uzyskają pomoc w identyfikacji przyczyn niepowodzenia i rozwoju kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości; pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji a także w przeszkoleniu już zatrudnionych pracowników.

Program zakłada wsparcie w postaci szkoleń oraz doradztwa realizowanego w formie indywidualnych spotkań.

W kontekście pandemii i wynikających z niej trudności gospodarczych zakres tematyczny programu jest aktualny i niezwykle istotny – zwłaszcza z punktu widzenia sektora MŚP, najbardziej narażonego na ewentualną konieczność restrukturyzacji prowadzonego dotychczas biznesu.

Podmioty odpowiedzialne za realizację projektu:

Jego celem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 firm z sektora MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

Nabór do programu „Akademia pozytywnej zmiany” trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez 200 właścicieli przedsiębiorstw (140 mężczyzn i 60 kobiet) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą.

Docelowo program „Profesjonalny restart” miał być realizowany od stycznia 2020 do końca roku 2021, został jednak wydłużony o kwartał.

  • Seka SA realizuje projekt pod nazwą „Nowy start – nowe perspektywy”, którego celem jest wzrost zdolności adaptacyjnych minimum 365 mikro, małych i średnich przedsiębiorców ponownie podejmujących nową działalność gospodarczą.

Realizacja założeń szkoleniowych miałaby nastąpić poprzez podniesienie w ramach zindywidualizowanego wsparcia wiedzy ich pracowników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Nabór do programu „Nowy start – nowe perspektywy” kończy się 30 maja 2022 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych co najmniej 270 przedsiębiorców ponownie podejmujących działalność gospodarczą w woj. mazowieckim, lubelskim i łódzkim do końca 2022 roku.

Udział w szkoleniach pozwoli na dokonanie analizy przyczyn poniesionych wcześniej przez uczestników niepowodzeń biznesowych i wyciągnięcie z nich wniosków dla nowych przedsięwzięć oraz uzupełnienie stwierdzonych braków kompetencji i umiejętności potrzebnych przedsiębiorcom w aktualnej działalności

Nabór do programu „Ster na cel” kończy się 30 listopada 2022 roku.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content