Szkolenie on-line dla wnioskodawców 5 Klastra Programu Horyzont Europa

Szkolenie on-line dla wnioskodawców 5 Klastra Programu Horyzont Europa

Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych  Programu Horyzont Europa dla Klastra 5 „Klimat, energia i mobilność” – GREENET organizuje szkolenie online dla interesariuszy ze wszystkich typów organizacji (uniwersytety, organizacje badawcze, władze lokalne, przedsiębiorstwa, MŚP itp.) planujących złożyć wnioski projektowe w ramach konkursów ogłoszonych 4 maja 2023 r.

Szkolenie kierowane jest do interesariuszy planujących złożyć wnioski w ramach następujących konkursów:

Szkolenie online odbędzie się 30 maja w godzinach 13:00-16:30

Językiem roboczym wydarzenia jest język angielski.

Rejestracja uczestników trwa do 29 maja 2023 r. Aby uzyskać dostęp do wydarzenia, należy wypełnić formularz rejestracyjny online:  https://horizoneuropencpportal.eu/stage/line-training-event-horizon-europe-cluster-5-applicants

Link do usługi Teams zostanie wysłany po rejestracji.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content