Spotkanie przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wdrażających instrumenty finansowe w regionie

Spotkanie przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wdrażających instrumenty finansowe w regionie

W minioną środę, 24 maja w restauracji Przystań w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wdrażających instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Spotkanie było okazją do podsumowania kończącej się perspektywy finansowej 2014 – 2020, realizowanych instrumentów finansowych w ramach funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych. Podczas wydarzenia  przedstawiona została również koncepcja wdrażania zasobów zwróconych, a także planowanych instrumentów finansowych w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Działdowskiej Agencji Rozwoju w Działdowie, Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Fundacji Rozwoju Regionalnego Łukta, Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o., a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujący Departament Polityki Regionalnej oraz Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content