Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla firm z Polski Wschodniej

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla firm z Polski Wschodniej

Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski do konkursu w ramach poddziałania „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Polska Wschodnia (POPW).

 

 

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sfinansowanie kosztów inwestycji, prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwo co najmniej od 6 miesięcy musi działać w ramach powiązania kooperacyjnego.

Wnioski składać mogą firmy, których projekty zlokalizowane będą w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 1 mln zł. Natomiast przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie o 10 mln zł, przy czym ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 mln zł.

Środki można przeznaczyć na nabycie maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych, zakup usług wspierających innowacyjność oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Koszty, które kwalifikują się do dofinasowania to:
– nabycie albo leasing środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;

– zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;

– koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;

– koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie PARP.

 

żrółó: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/82097:startuje-konkurs-wdrazanie-innowacji-przez-msp-dla-przedsiebiorcow-z-polski-wschodniej

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content