Spotkanie dla polskich i norweskich firm nt. współpracy w obszarze zielonej energii

Spotkanie dla polskich i norweskich firm nt. współpracy w obszarze zielonej energii

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu online „Potencjał dla polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie zielonej energii: perspektywa 2040”. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. w godzinach 09:00-12:30.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości dwustronnej współpracy gospodarczej, zwłaszcza w kontekście zatwierdzonej „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Agenda wydarzenia obejmuje 3 sesje:

  • długofalowe ramy polityczne w Polsce i Norwegii,
  • mechanizmy wsparcia biznesu w dziedzinie wymiany handlowej i transferu wiedzy między Polską a Norwegią,
  • prezentacje wybranych polskich i norweskich firm z sektora zielonej energii.

W drugiej sesji Marcin Czyża, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawi możliwości wsparcia polsko-norweskiej współpracy w dziedzinie zielonej energii dostępne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

Dla polskich firm planujących i realizujących projekty związane z:

  • rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć skalę emisji w prowadzonej działalności,
  • tworzeniem innowacyjnych technologii, procesów, produktów, usług zmniejszających negatywną presję na środowisko,
  • komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu odnawialnej energii.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. w godzinach 09:00-12:30, a jego organizatorami są Ambasada RP w Oslo oraz Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Oslo.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja udziału za pośrednictwem formularza. Oficjalnym językiem wydarzenia jest język angielski.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content