Skorzystaj z profesjonalnych usług w Kuźni Przedsiębiorczości SCREP

Skorzystaj z profesjonalnych usług w Kuźni Przedsiębiorczości SCREP

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do udziału w projekcie „Kuźnia Przedsiębiorczości”. Celem projektu jest wzmocnienie firm  z regionu, znajdujących się w początkowej fazie rozwoju tj. działających nie dłużej niż 3 lata.

Działania realizowane są poprzez wsparcie w ramach programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP pakietu usług związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw, niezbędnych do samodzielnego, bieżącego funkcjonowania na rynku oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw (za przedsiębiorstwo uważa się podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02/07/2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną), spełniających łącznie następujące kryteria:

 • posiadają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • znajdują się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej tj. funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w CEiDG / KRS);
 • należą do sektora mikro lub małych lub średnich przedsiębiorstw;
 • są aktywne, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji;
 • są uprawnieni do korzystania z pomocy de minimis.

W pierwszej kolejności z wsparcia będą mogły skorzystać:

 • przedsiębiorstwa, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji, tj. ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 105 przedsiębiorstw (35 rocznie).

TERMINY REKRUTACJI

Nabór 2: termin rekrutacji: kwiecień – sierpień 2021 r.

Nabór 3: termin rekrutacji: kwiecień – sierpień 2022 r.

OPIS WSPARCIA

Każdy przedsiębiorca, przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z realizatorem projektu Stowarzyszeniem “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” będzie mógł skorzystać ze wsparcia w postaci pakietu usług administracyjnych, doradczych oraz szkoleń dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, który obejmuje:

 • udostępnienie powierzchni biurowej
 • usługi prawne
 • usługi księgowe
 • usługi związane z promocją
 • usługi ICT
 • doradztwo
 • mentoring
 • szkolenia

PROCES APLIKACJI

 1. Zapoznaj się regulaminem
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 3. Prześlij go na adres kuznia@screp.pl

KONTAKT

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
14-400 Pasłęk
e-mail: kuznia@screp.pl
tel. : 55 248-10-91/92/93

Dokumenty do pobrania

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 992 903,25 zł
Dofinansowanie UE: 4 243 967,76 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content