Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Duże  zainteresowanie Programem Polska Wschodnia 2014-2020 i jego działaniem 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” przyczyniło się do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dodatkowego konkursu z alokacją 50 mln zł. na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Celem konkursu  jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w województwach Polski Wschodniej. 

Ogłoszenie konkursu ma nastąpić 15 września b.r. a sam nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 r. 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
  • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Dodatkowo oprócz ww. działania dot. internacjonalizacji trwają nabory w innych działaniach PO PW 2014-2020 tj.: 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (zakończenie naboru wniosków nastąpi 30 grudnia 2021 r.) oraz 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap II (zakończenie naboru wniosków nastąpi 31 sierpnia 2021 r.)

Więcej informacji o zaktualizowanym naborze

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content