Nowa dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców o PKD: 47.11 Z lub 47.19 Z

Nowa dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców o PKD: 47.11 Z lub 47.19 Z

Dyrektorzy Powiatowych oraz Miejskich Urzędów Pracy ogłosili nabór wniosków na nową dotację (do 5 tys. zł) dla mikro- i małych przedsiębiorców prowadzących działalność oznaczoną kodami PKD: 47.11 Z lub 47.19 Z.  

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej potrwa do 30.09.2021 r. Wniosek o dotację można złożyć  do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego przez portal praca.gov.pl.

Dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON (w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.) prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.11 Z lub 47.19 Z

  • których przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego był niższy co najmniej o 40% odpowiednio w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja może być udzielona nie więcej niż pięciokrotnie.
W przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano jeden z ww. miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o udzielenie kolejnej dotacji.

Pamiętaj! Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej. Oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON.

Dodatkowe informacje na stronach internetowych urzędów pracy oraz  pod numerami telefonów:

MUP Olsztyn

89 537 28 35 lub 89 537 28 09.

PUP Olsztyn

519 687 148, 89/ 537- 28-09, 89/525-40-86 lub 89/ 537-31-03.

PUP Szczytno

Arkadiusz Przybyłowski – pośrednik pracy : 89 621 77 34

Barbara Zwalińska – pośrednik pracy : 89 621 77 21

Katarzyna Pogorzelska – specjalista ds. programów : 89 621 77 33

Beata Brzózka – specjalista ds. programów : 89 621 77 48

Informacja pochodzi ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content