IV edycja raportu „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” dot. firm

IV edycja raportu „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” dot. firm

 

Bank Światowy udostępnił wyniki kolejnej, już czwartej edycji badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska”. Celem badania jest lepsze zrozumienie wpływu pandemii COVID-19 na firmy w Polsce i lepsze dopasowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców. W badaniu udział wzięło uczestniczyło 426 firm i dotyczyło okresu od 15 maja do 12 lipca 2021 r.

Z analiz wynika, iż że Sytuacja finansowa firm poprawia się. Sprzedaż wróciła niemalże do poziomu analogicznego okresu w
2019 r. (przed pandemią) i w nadchodzącym kwartale firmy oczekują wyższej sprzedaży niż rok wcześniej. Poprawiają się również wskaźniki finansowe, co odzwierciedla spadek ryzyka wpadnięcia w zaległości finansowe. Niemniej, w okresie wychodzenia z recesji pojawiają się ograniczenia podażowe – firmy napotykają braki materiałów. Ponadto z raporty m.in wynika, iż:

  • 18% firm dostało wsparcie publiczne od czasu ostatniego wywiadu w lutym/marcu 2021 r. Firmy, które otrzymały wsparcie, miały w poprzedniej edycji badania gorsze wyniki sprzedażowe niż firmy, które go nie otrzymały. Sugeruje to kierowanie pomocy do bardziej potrzebujących firm.
  • Im bardziej cyfrowo dojrzała firma tym lepsze jej wyniki sprzedażowe na przestrzeni czterech edycji badania. Technologie cyfrowe mają potencjał w pomaganiu firmom w łagodniejszym przejściu przez czasy pandemii. Jednocześnie, ponad 50% firm uważa, że nie potrzebuje dalszej cyfryzacji. Co więcej, połowa firm nie szkoli swoich pracowników i wśród tych firm aż 2/3 sądzi, że umiejętności ich pracowników są na odpowiednim poziomie. Tymczasem porównania międzynarodowe wskazują, że poziom kompetencji cyfrowych pracowników w Polsce kształtuje się wyraźnie poniżej średniej europejskiej.
  • Na braki w kompetencjach menadżerskich wskazują również wyniki tego badania: około połowa polskich firm nie stosuje podstawowych technik usprawniających zarządzanie firmą takich jak miesięczny pomiar realizacji celu sprzedażowego, regularny marketing czy przyznawanie awansów tylko na podstawie zasług lub efektywności. Firmy mikro (1-9 pracowników) oraz przemysłowe stosują najmniejszą liczbę dobrych praktyk zarządczych.
  • Jednocześnie, w następstwie pandemii COVID-19 tylko niewielka część firm usprawniła swoje praktyki zarządcze.

 

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie PARP

Wyniki poprzedniej III edycji badania

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content