Poznaj innowacyjne pomysły zrealizowane dzięki RPO WiM 14-20

Poznaj innowacyjne pomysły zrealizowane dzięki RPO WiM 14-20

Zapraszamy na cotygodniowy cykl przybliżający inwestycje technologiczne realizowane na Warmii i Mazurach w ramach instrumentu kapitałowego wdrażanego przez Brave Seed Fund Sp. z o.o. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach powstają innowacyjne aplikacje mobilne.

Od dziś, w każdy poniedziałek będziemy publikować  informacje o platformach powstałych dzięki funduszowi kapitałowemu z RPO WiM 2014-2020, w tym m.in. korzyści płynące z inteligentnych innowacji mobilnych:

 

  • Sellektor.com – platforma modowa skanująca sylwetkę użytkownika, pełni rolę asystenta zakupowego, zapewniając użytkownikowi maksymalny komfort zakupów, oszczędzając jego czas i pieniądze
  • Victor – Aplikacja mobilna pełniąca funkcję opiekuna medycznego, której zadaniem będzie optymalizacja algorytmów rekomendujących działania prozdrowotne  i budująca prozdrowotne nawyki użytkownika
  • Petal International – Platforma do szczegółowej analizy upraw indoor np. w szklarniach, optymalizująca zbiory poprzez efektywne zarządzanie kosztami, jakością upraw i planowaniem inwestycyjnym
  • Cubeeco – Aplikacja sterującą siecią mobilnych ekocampingów, posiadających wbudowaną technologię Smart Home
  • Hedging Simplifier – Aplikacja zarządzająca ryzkiem w ujęciu kompleksowym, dokonująca analizy przepływów finansowych, struktur walutowych bilansu i określająca ekspozycję firmy na ryzyko z uwzględnieniem istniejących w firmie transakcji zabezpieczających.
  • Rekruteo.com – Platforma wspierająca procesy rekrutacyjno-edukacyjne profilująca i pozyskująca zarówno kandydatów jak i pracodawców, generująca profile stanowisk i ról w przedsiębiorstwie
  • mTap smart city – Aplikacja Smart Cities umożliwiająca inteligentne sterowanie lampami w sieci miejskiej

Zapraszamy do śledzenia wiadomości i zapoznania się z sylwetkami wszystkich platform!

Więcej informacji o instrumencie kapitałowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content