Po wakacjach rusza druga edycja Akademii Managera projektów Horyzontu Europa!

Po wakacjach rusza druga edycja Akademii Managera projektów Horyzontu Europa!

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Akademii Managera projektów Horyzontu Europa, która jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR  wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Rejestracja zostanie uruchomiona 4 września, a pierwsze zajęcia odbędą się 20 września 2023.

Tegoroczna Akademia będzie składała się z 9 modułów informacyjnych oraz 9 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów. Akademia rozpocznie się 20 września i zakończy 23 listopada br. Spotkania zaplanowane zostały na każdą środę i czwartek przez 9 tygodni, aby poznać cały cykl życia projektu w Programie Ramowym Horyzont Europa. Cały cykl wydarzeń będzie prowadzony online.

Moduły – spotkania cyklu głównego

W ramach tzw. modułów organizatorzy przeprowadzą Państwa „krok po kroku” po programie HE – od pomysłu na projekt, rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Ponadto podczas cyklu wydarzeń przedstawimy Państwu proces raportowania, rozliczania kosztów czy spotkania przeglądowe oraz audyty.

Spotkania towarzyszące

W ramach tzw. spotkań towarzyszących, które będą odbywały się w każdy czwartek, przedstawimy Państwu dobre praktyki beneficjentów, które z pewnością będą dla Państwa niezwykle przydatne podczas przygotowania wniosków czy realizacji projektów.

Zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia Akademii Managera po całym cyklu. W celu pozyskania zaświadczenia obowiązkowy jest udział w min. 8 spotkaniach głównego cyklu (tzw. modułów organizowanych w każdą środę, przy czym spotkania nie zaplanowano na tydzień z 1 listopada)  i pozytywne zaliczenie testów z wiedzy po każdym module, na którym uczestnik był obecny. Udział w spotkaniach towarzyszących organizowanych w czwartki jest fakultatywny i nie jest brany pod uwagę do wystawienia zaświadczenia.

Terminy i godziny rozpoczęcia

Akademia Managera Horyzontu Europa trwać będzie 9 tygodni, poczynając od 20 września, z finałem 23 listopada. Spotkania głównego cyklu – moduły – będą się zawsze odbywały  w środy, a spotkania towarzyszące w czwartki, zawsze o godz. 10:00. W zależności od zakresu tematycznego spotkania potrwają od 1,5 do 2,5 h.

Rejestracja

UWAGA! Rejestracja rozpocznie się 4 września 2023 r. o godz. 10:00.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc rejestracja zostanie zamknięta.

Uczestnicy, którzy uzyskali zaświadczenie w 1. edycji, nie kwalifikują się do ponownego udziału w Akademii Managera.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content