Kolejna szansa rozwoju dla MŚP w ramach Horyzont Europa

Kolejna szansa rozwoju dla MŚP w ramach Horyzont Europa

Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli ogłosił konkurs Innovative SMEs (Eurostars-3) w ramach programu Horyzont Europa 2021-2027. Jego celem jest wspieranie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące badania.

Dofinansowanie można uzyskać na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel (nie ma ograniczeń tematycznych). W stosunku do innych programów Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w okresie dwóch lat od jego zakończenia. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 1 950 000 EUR.

Projekty Innovative SMES to projekty współpracy międzynarodowej. Poza Polską w ramach tego partnerstwa zrzeszonych jest 36 krajów członkowskich lub partnerskich. Ich lista znajduje się pod linkiem: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe. W każdym projekcie musi uczestniczyć jeden podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jeden spośród 36 krajów członkowskich lub partnerskich.

Konkurs ten nie uwzględnia możliwości dofinansowania prac przedwdrożeniowych, a jedynie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

  • Data ogłoszenia konkursu: 14 lipca 2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 14 lipca 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 14 września 2023 r., 13:59:59 CEST
  • Wyniki konkursu: IV kw. 2023 r./I kw. 2024 r.

Złóż wniosek tutaj: https://www.eurekanetwork.org/countries/poland/eurostars/apply

Informacja pochodzi ze strony (tutaj też bardziej szczegółowe informacje dot. konkursu): https://www.gov.pl/web/ncbr/innovative-smes–5-konkurs-eurostars-3

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content