Nowy instrument na rzecz wzmocnienia współpracy międzyregionalnej w zakresie innowacji

Nowy instrument na rzecz wzmocnienia współpracy międzyregionalnej w zakresie innowacji

Podczas pierwszego spotkania grupy roboczej:  Inteligentna specjalizacja Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN (region należy do sieci od 2019 r.) przedstawiono nowy unijny instrument finansowania, tzw. „Międzyregionalne inwestycje w innowacje” (I3).

Instrument będzie wspierać partnerstwa międzyregionalne realizujące inwestycje w zakresie priorytetów związanych z inteligentnymi specjalizacjami (S3) oraz globalnym wzmocnieniem konkurencyjności łańcuchów wartości UE.

Narzędzie pomóc ma podmiotom zaangażowanym w strategie S3 w tworzeniu klastrów, zwiększaniu skali i wprowadzaniu innowacji na rynek europejski. Skierowany jest do przedstawicieli poczwórnej helisy (administracji publicznej, naukowców, przedsiębiorców, społeczeństwa).

Instrument składa się z dwóch komponentów:

Komponent 1: Wsparcie finansowe i doradcze inwestycji w międzyregionalne projekty innowacyjne, jego głównym celem jest:

  • stworzenie portfela projektów przez wybrane partnerstwa
  • wspieranie partnerstw w opracowywaniu, łączeniu lub wykorzystywaniu obiektów testowych i demonstracyjnych, pomagając tym samym firmom w przyspieszaniu wprowadzania na rynek i zwiększaniu skali innowacyjnych rozwiązań we wspólnych priorytetowych obszarach inteligentnej specjalizacji

Komponent 2: Wsparcie finansowe i doradcze w zakresie rozwoju łańcuchów wartości w regionach słabiej rozwiniętych, jego głównym celem jest:

  • zwiększanie zdolności regionalnych systemów innowacji w regionach słabiej rozwiniętych zarówno do udziału w globalnych łańcuchach wartości jak i do ich udziału w partnerstwach z innymi regionami
  • tworzenie powiązań między regionami słabiej rozwiniętymi z regionami wiodącymi dzięki uproszczonym projektom inwestycyjnym
  • koncentracja na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, łańcuchach wartości opartych na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz innych wschodzących sektorach

Więcej o informacji instrumencie na stronie EISMEA

Międzyregionalne inwestycje w innowacje wspierane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, alokacja wynosi 570 mln EUR, w tym:
1. Komponent 1: Działania innowacyjne dla dojrzałych partnerstw: 279,3 mln EUR (dotacje)
2. Komponent 2 (w ramach którego wyróżniono dwie części składowe):
2a: Uproszczone działania innowacyjne dla regionów słabiej rozwiniętych: 250,8 mln EUR (dotacje)
2b: Budowanie potencjału dla regionów słabiej rozwiniętych: 28,5 mln EUR (dotacje)
3. Ponadto kwota 11,4 mln EUR przeznaczona zostanie na pomoc techniczną.

Więcej na temat Sieci ERRIN

Partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach uczestnictwa w ERRIN jest m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Uczelnia prowadzi stronę poświęconą Sieci, na której umieszczony został formularz ułatwiający poszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych: https://errin.uwm.edu.pl/

Informacje o programie Horyzont Europa oraz innych programach UE udziela:

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content