“Masz pomysł – masz firmę V” – rusza kolejny nabór wniosków w SCREP

“Masz pomysł – masz firmę V” – rusza kolejny nabór wniosków w SCREP

Od 27 lipca 2020 r. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” rozpoczyna II termin naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu “Masz pomysł – masz firmę V”. Dokumenty będą przyjmowane do momentu osiągnięcia limitu 60 formularzy kwalifikacyjnych (w podziale na limity określone w § 4 ust.3).

Projekt “Masz pomysł – masz firmę V” skierowany jest do osób zamieszkujących jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W momencie wyczerpania określonego limitu w danej kategorii nabór w tej kategorii będzie zamykany w dniu osiągnięcia niżej wymienionych limitów.

Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3
Osoby bezrobotne              146 osób Osoby bierne zawodowo 9 osób Bezrobotni mężczyźni 20 osób Osoby zatrudnione 45 osób
K (90) M (56) K (5) M (4) M (20) K (28) M (17)
Formularze złożone w I naborze
38 35 2 2 6 1 2
Ilość wolnych miejsc w poszczególnych kategoriach
52 21 3 2 14 27 z

 

Szczegóły projektu “Masz pomysł – masz firmę V”

Informujemy, że w dniu 07.07.2020 r. Stowarzyszenie “CREP” wprowadziło zmiany do Formularza kwalifikacyjnego oraz Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z w/w dokumentem, ponieważ nieznajomość Regulaminu może skutkować odrzuceniem Formularza kwalifikacyjnego (np. z powodu błędnie wskazanych wydatków w ramach dotacji itd…).

Informacja pochodzi ze strony internetowej SCREP

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content