2,5 mln euro dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie!

2,5 mln euro dla Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie!

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie zdobył 2,5 miliona euro w programie ERA Chairs H2020 na realizację 6-letniego projektu „Welcoming ERA Chair to Centre of Excellence in nutrigenomics for optimising health and well-being”, akronim: WELCOME2.

Jego celem jest powołanie w Instytucie interdyscyplinarnego centrum doskonałości w badaniach wykorzystujących narzędzia nutrigenomiki do oceny wpływu odżywiania na genetyczne predyspozycje do tzw. chorób dietozależnych.

Podstawą tego działania będzie zatrudnienie światowej klasy naukowca i zarazem managera nauki oraz powołanie nowej grupy badawczej, która będzie jednocześnie brała udział w innowacyjnym kształceniu w interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Rolniczych, prowadzonej przez IRZiBŻ PAN wspólnie z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Państwowym Instytutem Weterynaryjnym PBI w Puławach.

Projekt jest sposobem na wzmocnienie integracji badań prowadzonych w obu Oddziałach Instytutu, Oddziale Nauk o Żywności i Oddziale Biologii Rozrodu. Jest w pewnym zakresie kontynuacją projektu jaki otrzymaliśmy z programu WELCOME Fundacji Nauki Polskiej, którego początkowo nieprzewidywanym efektem była taka integracja. Stąd nazwa WELCOME 2mówi prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła, Dyrektor IRZiBŻ PAN i koordynator projektu.

IRZiBŻ PAN jest jednym z 2 polskich, wśród 20 europejskich, laureatów, który uzyskał ten prestiżowy grant w 2020r. Jego realizacja pozwoli na przeprowadzenie w Instytucie kosztownych zmian strukturalnych prowadzących do stworzenia warunków pracy badawczej w środowisku międzynarodowym, w standardach oczekiwanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Znacznie też wzmocni przewagę Instytutu w perspektywie programu ramowego Horyzont Europa.

WELCOME 2 pozwoli nam zwiększyć rozpoznawalność i atrakcyjność Instytutu, a tym samym rozwinąć istniejące już strategiczne partnerstwo z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i stać się pożądanym członkiem międzynarodowych konsorcjów badawczych. Te procesy będą dodatkowo wspierane takimi działaniami w obszarze otwartej nauki jak szerokie udostępnianie wyników badań naukowych w ramach działania „Science as public good” czy powołanie “Rising Managers Academy” przygotowującej przyszłych liderów nauki – dodaje prof. Piskuła.

Projekty z programu ERA Chairs mają za zadanie oddziaływać również na rozwój regionu w którym są realizowane, zarówno w sferze zarządzania i prowadzenia badań, jak i podnoszenia ich aplikacyjności i innowacyjności. W historii programu ERA Chairs do Polski trafiło łącznie 7 projektów.

Serdecznie gratulujemy!

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content