Konferencja „Forum gmin na 5!”

Konferencja „Forum gmin na 5!”

Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej zaprasza na konferencję z cyklu „Forum Gmin na 5!”, która odbędzie się w trybie online 9 czerwca 2022 r. w godz. 10:00-14:00. Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów, a także wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w konferencji:

  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
  • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
  • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
  • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczegółowy program Konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content