Ogłoszenie o naborze wniosków o „POŻYCZKĘ INWESTYCYJNO-OBROTOWĄ PIO”

Ogłoszenie o naborze wniosków o „POŻYCZKĘ INWESTYCYJNO-OBROTOWĄ PIO”

Prowadzisz firmę na terenie Warmii i Mazur dłużej niż 3 lata? Twoja branża idealnie wpisuje się w inteligentną specjalizację żywność wysokiej jakości? Odczuwasz negatywne skutki pandemii i Twoje obroty spadły? Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., Fundacja Rozwoju Regionu Łukta oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zapraszają do składania wniosków o „Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową PIO”.

Kto może starać się o pożyczkę:

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy najpóźniej na dzień zawarcia umowy pożyczki prowadzą działalność dłużej niż 3 lata i posiadają siedzibę lub oddział na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 • z obszarów inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego „żywność wysokiej jakości” lub
 • podmiotów z wybranych branż dotkniętych skutkami Covid – 19 o wybranych PKD.

Przeznaczenie:

 • inwestycje realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związane z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych np. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne;
 • aktywa obrotowe do wysokości nie większej niż 50% Jednostkowej Pożyczki, w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe, przy czym ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie, co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.

Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.

Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Wsparcie może obejmować zakup nowych jak i używanych środków trwałych.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa PIO nie może być przeznaczona m.in. na:

 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 • finansowanie środków transportu (dotyczy również jachtów i łodzi)
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych Pożyczkobiorcy;
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.

Kwota:

 • od 10 000 zł do 500 000 zł,
 • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej PIO nie więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę.
  Nabór trwa, zapraszamy po więcej szczegółów na stronę

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content