Komunikat WMARR S.A. – anulowanie naboru wniosków

Komunikat WMARR S.A. – anulowanie naboru wniosków

Komunikat Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dn. 05.10.2020 r.:

Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie na podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Regulaminu naboru w ramach wezwania do składania wniosków o granty na Kapitał obrotowy RPO WiM na lata 2014-2020, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” podjął decyzję o anulowaniu naboru wniosków.

Informacja o nowym naborze ukaże się w najbliższym czasie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content