Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w przemyśle?

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w przemyśle?

14 października 2020 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje czwartą edycję konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”. W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej.

Każda z trzech poprzednich edycji skupiała po ponad 200 przedstawicieli ekosystemu innowacyjności w Polsce. Tegoroczna edycja konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” kierowana jest do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją działalność innowacyjną i aplikować o fundusze europejskie.

Podczas konferencji podsumowane zostaną poprzednie lata: co udało się osiągnąć polskim przedsiębiorstwom dzięki środkom z PR Horyzont 2020, a także z funduszy strukturalnych (POIR, RPO). Zaprezentowane zostaną najbliższe konkursy m.in.: European Green Deal w Horyzoncie 2020 oraz oferta POIR. Zaprezentowane będzie, co przyniesie kolejna perspektywa: kiedy otwarte zostaną pierwsze nabory oraz które priorytety będą wspierane.

Konferencje KPK to tradycyjnie bogaty cykl warsztatów. W tym roku poświęcone one będą ostatniemu w H2020 wielkiemu zaproszeniu do składania wniosków (Green Deal), konkursom POIR i przyszłym naborom (EIC Accelerator), jak również całej serii kompetencji niezbędnych do skutecznego aplikowania i realizowania projektów. W ramach Innovation Coach zaoferowane zostaną warsztaty poświęcone zarządzaniu projektami, ulgom podatkowym na B+R czy kapitałowi ludzkiemu.

Patronami IV Konferencji B+R są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Klimatu.

Agenda spotkania

Rejestracja

Informacja pochodzi ze strony internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content