EIC ACCELERATOR – NOWY GENERATOR – bezpłatne szkolenie

EIC ACCELERATOR – NOWY GENERATOR – bezpłatne szkolenie

W związku ze zmianą generatora do przygotowania wniosku na I etapie EIC Accelerator zapraszamy na szkolenie. Szkolenie poprowadzi Agnieszka Banrowska – Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego w regionie Polska Centralna w IPPT PAN – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Plan szkolenia:
1. Wprowadzenie:
🔹 informacje o Horyzoncie Europa dla przedsiębiorców
🔹 ekosystem wsparcia wnioskodawców i beneficjentów

2. EIC Accelerator
🔹 I etap wnioskowania – przygotowanie krótkiego wniosku w nowym generatorze

Serdecznie zapraszamy! Rejestracja dostępna tutaj.

Organizatorem szkolenia jest HPK Polska Centralna.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content