Akademia GOZ: Wprowadzenie do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Akademia GOZ: Wprowadzenie do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to nie tylko wymóg przyszłości, ale także szansa na zrównoważony rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej. Akademia GOZ oferuje przedsiębiorcom niezbędne wsparcie i narzędzia do wdrożenia tych zasad, co pozwoli  skutecznie konkurować na rynku oraz przyczyniać się do ochrony środowiska. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie oraz dołączenia do spotkania informacyjnego.

Czym jest GOZ?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy) to koncepcja, której głównym celem jest racjonalne wykorzystanie zasobów oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu linearnego, który opiera się na schemacie „weź – wyprodukuj – użyj – wyrzuć”, model GOZ zakłada, że materiały i produkty powinny być wykorzystywane jak najdłużej, a ilość generowanych odpadów powinna być minimalizowana​​.

Czym jest Akademia GOZ?

Akademia GOZ to projekt realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k., finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Celem projektu jest szerzenie wiedzy na temat GOZ oraz pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu się do zielonej transformacji​​.

W ramach Akademii GOZ organizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców. Szkolenia te obejmują tematykę związaną z gospodarką niskoemisyjną, zarządzaniem śladem węglowym oraz kwestiami ESG (Environmental, Social, and Governance). Dla przedsiębiorców to znakomita okazja, aby zdobyć wiedzę i narzędzia niezbędne do wdrożenia zasad GOZ w swojej działalności​​​​.

Na stronie Akademi GOZ umieszczona jest lista nadchodzących webinarów dotyczących różnych aspektów wdrażania GOZ. Znajdują się tam również nagrania z odbytych już webinarów. Jeśli zatem poszukuesz wiedzy z zakresu GOZ popatej praktycznymi rozwiązaniami, koniecznie odwiedź stronę: https://gozwpraktyce.pl/akademia-goz/

Korzyści z wdrożenia GOZ

Przyjęcie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • Dodatkowe środki finansowe: UE planuje przeznaczyć znaczące środki na działania związane z GOZ do 2027 roku.
  • Obniżenie kosztów operacyjnych: Efektywniejsze wykorzystanie zasobów może prowadzić do znacznych oszczędności.
  • Zmniejszenie ryzyka: Wprowadzenie GOZ pomaga zabezpieczyć się przed niestabilnością rynków energii.
  • Poprawa reputacji: Firmy, które dbają o środowisko, przyciągają bardziej świadomych klientów i pracowników.
  • Przygotowanie na przyszłe przepisy: Przepisy dotyczące efektywności energetycznej będą coraz bardziej restrykcyjne.
  • Wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi: Wdrażanie proekologicznych rozwiązań jest kluczowe w walce z globalnym ociepleniem​​.

Przyszłość GOZ

Wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) sprawia, że od 2026 roku raportowanie pozafinansowe będzie obowiązkowe również dla mniejszych firm notowanych na giełdzie. To dodatkowy impuls dla przedsiębiorców, aby już teraz zaczęli wdrażać zasady GOZ i przygotowywać się na nadchodzące zmiany​​.

 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content