Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MSP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MSP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości opublikowała najnowszy raport zatytułowany „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MSP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”. Raport ten, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w think tanku Fundacji, stanowi kluczowe źródło informacji na temat ryzyk związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP).

Kluczowe Punkty Raportu

 • Macierz czynników ryzyka
  Narzędzie umożliwiające identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń oraz ich wpływu na funkcjonowanie MSP.
 • Strategia cyfrowa
  Zalecenia dotyczące wykorzystania potencjału cyfryzacji oraz stworzenia spójnej strategii cyfrowej z naciskiem na bezpieczeństwo.
 • Współpraca między przedsiębiorstwami
  Promowanie współpracy w celu zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego.
 • Praktyczne studia przypadków
  Narzędzie umożliwiające dostosowanie rekomendacji do różnych kontekstów i wyciąganie wniosków na podstawie realnych doświadczeń.

Raport podkreśla, że w obliczu przyspieszającej cyfryzacji, wynikającej z rozwoju globalnych łańcuchów dostaw oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej, konieczne jest uwzględnienie zarówno wzrostu efektywności przedsiębiorstw, jak i ochrony interesu publicznego oraz bezpieczeństwa narodowego.

Znaczenie Raportu
Dr Piotr Kryjom, zastępca dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą oraz koordynator zespołu think tank, podkreśla: „Naszym celem jest dostarczenie przedsiębiorstwom sektora MŚP narzędzi i wiedzy niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym, jednocześnie wspierając ich rozwój i adaptację do nowych technologii”.

Dostępność Raportu
Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości lub tutaj. Fundacja zachęca przedsiębiorców, decydentów oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią i wdrażania przedstawionych rekomendacji w praktyce.

O Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana w celu wzmacniania kompetencji i konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, wspierając ich transformację w kierunku przemysłu przyszłości. Fundacja wspomaga procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług oraz wprowadzanie modeli biznesowych opartych na najnowszych rozwiązaniach z obszaru inteligentnej analizy danych, automatyzacji, komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Platforma Przemysłu Przyszłości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content