Inwestuj w rozwój – nowy nabór wniosków

Inwestuj w rozwój – nowy nabór wniosków

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.

inwestuj w rozwój

Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 5 września 2022 r. o godzinie 9.00 za pośrednictwem systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl. Środki są przyznawane do wyczerpania  puli, alokacja środków w tym naborze wynosi 3 500 000 zł. Pożyczka jest nieoprocentowana, maksymalna wysokość wnioskowanej kwoty wynosi 30 000 zł (do 100% finansowania kosztu), spłata następuję w równych, miesięcznych ratach w ciągu maksymalnie 36 miesięcy.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content